ලොව පුරා Starlink අන්තර්ජාල සේවාව බි​ඳ වැටෙයි

ලොව පුරා Starlink අන්තර්ජාල සේවාව බි​ඳ වැටීමක් අද (29) සිදුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලොව පුරා Starlink අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා 41,393කට පමණ මින් බලපෑම් එල්ල වී ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

කෙසේ නමුත් මේ වන විට Starlink අන්තර්ජාල සේවාව සම්පුර්ණයෙන්ම යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇති බවට ඔවුන්ගේ නිල X ගිණුමේ නිවේදනය කර තිබෙනවා.

news images
news images