වෛද්‍ය පීඨ සිසුන්ගේ විරෝධතාවය විසුරුවා හැරීම ජල ප්‍රහාරයක්

වෛද්‍ය පීඨ සිසුන්ගේ විරෝධතාවයක් විසුරුවාහැරීම සඳහා පොලීසියෙන් මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජල ප්‍රහාර එල්ල කර තිබෙනවා.

කොළඹ විහාරමහා දේවී උද්‍යානය අසල, අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ මෙම විරෝධතාව පැවැත්වෙමින් තිබුණා.

මේ හේතුවෙන් අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ එක් මංතීරුවක් වසා දමා ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.