සජබ මැයි දින සැමරුම ආරම්භ කෙරේ

ඒ අනුව පහළ චැතම් වීදිය ප්‍රදේශයේදී සමගි ජන බලවේගය පක්ෂයේ මැයි රැළිය පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ සහභාගීත්වයෙන්.