නෑගම් ආ මෝල්ඩි­වි­යන්ස්

මාල­දි­ව­යිනේ ‘මෝල්ඩි­වි­යන්ස්’ ගුවන් සේවය මාලේ ජාත්‍ය­න්තර ගුවන් තොටු­පොළේ සිට කටු­නා­යක බණ්ඩා­ර­නා­යක ජාත්‍ය­න්තර ගුවන් තොටු­පොළ අතර ඍජු ගුවන් ගමන් සේවා ආරම්භ කර­මින් ප්‍රථම ගුවන් යානය (25) රාත්‍රි 9.55ට මෙර­ටට ළඟා විය.

කිව් 2-940 දරන මේ ගුවන් යානය කටු­නා­ය­කට පැමිණි අව­ස්ථාවේ සාම්ප්‍ර­දා­යික ජල ආචා­රය පව­ත්ව­මින් එය පිළි­ගැ­නී­මට කටු­නා­යක ගුවන් තොටු­පොළ බල­ධා­රීන් විසින් පිය­වර ගෙන තිබිණි. මෙතැන් සිට මේ ගුවන් සේවයේ යානා සෑම සති­ය­කම බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා සහ සෙන­සු­රාදා ශ්‍රී ලංකාව සහ මාල­දි­ව­යින අතර ගුවන් ගම­න්වල නිරත වීමට නිය­මි­තය.

අඩු විය­දම් ගුවන් සේව­යක් වන ‘මෝල්ඩි­වි­යන්ස්’ ගුවන් සේවය තම මංගල ගුවන් ගමන සඳහා ඒ 320 එයාර් බස් වර්ගයේ ගුවන් යාන­යක් යොදවා තිබූ අතර, එම යාන­යෙන් මාල­දි­ව­යින් ප්‍රවා­හන සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය කපි­තාන් මොහො­මඩ් අමීන්ද පැමිණ සිටි­යේය. එම අමා­ත්‍ය­ව­රයා ඇතුළු ගුවන් මගීන් පිළි­ගැ­නී­මට වරාය, නාවික කට­යුතු සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරි­පාල ද සිල්වා, මාල­දි­ව­යින් ශ්‍රී ලංකා තානා­පති රංග ගුණ­ව­ර්ධන, ශ්‍රී ලංකාවේ මාල­දි­ව­යින් තානා­පති ඇඩම් සාදික් , සීමා­ස­හිත ගුවන් තොටු­පොළ සහ ගුවන් සේවා සමා­ගමේ සභා­පති ඉංජි­නේරු අතුල ගල්කැ­ටිය, ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධි­කා­රියේ අධ්‍යක්ෂ ජන­රාල් සහ ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරී එයාර් වයිස් මාර්ෂල් සාගර කොට­ක­දෙ­ණිය ඇතුළු සම්භා­ව­නීය ආරා­ධිත අමුත්තෝ විශාල පිරි­සක් කටු­නා­යක ගුවන් තොටු­පොළ වෙත පැමිණ සිටි­යහ.