පාස්කු ප්‍රහාරය හරහා පාලකයින්ගේ වගකීම් විරහිත ස්භාවය මනාව පැහැදිළි වුණා – ජූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන්

පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය හරහා මෙරට පාලකයින්ගේ වගකීම් විරහිත ස්භාවය මනාව පැහැදිලි වූ බව ජූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන් පවසනවා.

එම ප්‍රහාරයට වගකිව යුත්තන් සොයා ගැනීමට මෙතෙක් අපොහොසත්වීම කණගාටුදායක බවයි පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ මියගිය අය සිහිපත් කිරීමේ අවස්ථාව ඇමතූ උන්වහන්සේ සඳහන් කළේ.

මෙහි සත්‍ය වසන් කිරීමට ඉඩ ලබා නොදිය යුතු බවත් මිය ගිය අය වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉටුවිය යුතු බව ජූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.