අවුරුදු ගීතයක් විකෘති කළ අය සොයා විමර්ශන

මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වන විකෘති කළ අවුරුදු ගීතය පිළිබඳව සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙයි

ඒ, සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායකගේ උපදෙස් මතයි.

එලෙස විකෘති කර ඇත්තේ, රෝහණ බැද්දගේ විසින් ගායනා කළ අවුරුදු ගීතයක් බවයි වාර්තා වෙයි

ඒ අනුව අදාළ ගීතය විකෘති කළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේය.