ජනාධිපතිවරණය හා මහ මැතිවරණය එකම දිනයේ පැවැත්වීමට ආණ්ඩුව සාකච්ඡා කරනවා – ගම්මන්පිල

ජනාධිපතිවරණය හා මහ මැතිවරණය එකම දිනයකදී පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට ආණ්ඩුව තුළ සාකච්ඡා සිදුවෙමින් ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල පවසනවා.

ඒ අනුව මැතිවරණ දෙකම එකම දිනකදී පැවැත්වීමට නීතියෙන් කිසිඳු බාධාවක් නොමැති බවයි (03) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ.

මැතිවරණ දෙකම එකම දිනකදී පැවැත්වීම හරහා ජනාධිපතිවරණයට ගැටලුවක් නොවුනද පාර්ලිමේන්තුව පවත්වාගෙන යාමට සරල බහුතරයක් අවශ්‍ය බවත්, කිසිඳු පක්ෂකයකට මැතිවරණයේදී 50% ලබා ගැනීමට නොහැකි බව කවුරුත් දන්නා තිත්ත ඇත්තක් බවද මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළා.

මේ හේතුවෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට බලය ලැබෙන්නේ වසර දෙකහාමාරකින් පසුව බවත්, ජනාධිපතිවරයාට වැඩක් කිරීමට නොහැකිව රට අස්ථාවර වන බවත්, එම වසර දෙක පුරාවට ඔලුගෙඩි මාරු කිරීම් හා පිල් මාරු කිරීම් හරහා රට අස්ථාවරවීම හැරෙන්න රටට සුබදායි දෙයක් සිදු නොවන බවද ඔහු සඳහන් කළා.

බැසිල් රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වීමට උත්සාහ කරන්නේ රටට අවාසි වුවත් තමන්ට වාසි නිසා බවත්, රටට වාසිදායක වන ලෙස ජනාධිපතිවරණය මුලින් පවත්වා එහි ප්‍රතිඵල පැමිණි පසු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.