96 වන Oscar සම්මාන උළෙල උත්කර්ෂවත්ව පැවැත්වෙයි

 

96 වන ඔස්කාර් සම්මාන රාත්‍රිය එක්සත් ජනපදයේ, ලොස් ඇන්ජලීස් නුවර ඩොල්බි රඟහලේදී පැවැත්වුණා.

ඒ අනුව මෙවර සම්මාන උලෙළේ දී Oppenheimer චිත්‍රපටය විසින් හොඳම චිත්‍රපටය, හොඳම නළුවා සහ හොඳම අධ්‍යක්ෂණය ඇතුළු සම්මාන 07ක් දිනාගැනීමට සමත් වුණා.

හොලිවුඩයේ දැවැන්ත සිනමාකරුවන් මෙම සම්මාන රාත්‍රිය සඳහා එක්ව සිටින බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

සම්මාන ලබාගත් ලැයිස්තුව පහතින්.

* Best Picture – Oppenheimer – Emma Thomas, Charles Roven and Christopher Nolan, Producers

* Best Actor in a Leading Role – Cillian Murphy in Oppenheimer

* Best Actress in a Leading Role – Emma Stone in Poor Things

* Best Actor in a Supporting Role – Robert Downey Jr. in Oppenheimer

* Best Actress in a Supporting Role – Da’Vine Joy Randolph in The Holdovers

* Best Animated Feature Film – The Boy and the Heron – Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki

* Best Cinematography – Oppenheimer – Hoyte van Hoytema

* Best Directing – Oppenheimer – Christopher Nolan

* Best Documentary Feature Film – 20 Days in Mariupol – Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath

* Best Documentary Short Film – The Last Repair Shop – Ben Proudfoot and Kris Bowers

* Best Film Editing – Oppenheimer – Jennifer Lame

* Best International Feature Film – The Zone of Interest – United Kingdom

* Best Music (Original Score) – Oppenheimer – Ludwig Göransson

* Best Music (Original Song) – “What Was I Made For?” from BarbieMusic and Lyric by Billie Eilish and Finneas O’Connell

* Best Animated Short Film – War Is Over! Inspired by the Music of John & YokoDave Mullins and Brad Booker

* Best Live Action Short Film – The Wonderful Story of Henry SugarWes Anderson and Steven Rales

*  Best Writing (Adapted Screenplay) – American Fiction – Written for the screen by Cord Jefferson

* Best Writing (Original Screenplay) – Anatomy of a Fall – Screenplay by Justine Triet and Arthur Harari

news images news images news images news images news images news images news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *