උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වය අඩු වැඩි වශයෙන් මැයි මාසය වන තෙක් පවතීවි – කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව

පවතින උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වය අඩුවැඩි වශයෙන් මැයි මාසය වන තෙක් බලාපොරොත්තු වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව මැයි මාසයේ නිරිත දිග සුළං ප්‍රවාහය දිවයින හරහා ස්ථාපිත වන තෙක් මෙම තත්ත්වය පවතිනු ඇති බවයි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ දේශගුණ විපර්යාස හා පර්යේෂණ අධ්‍යක්ෂිිිකා අනූෂා වර්ණකුලසූරිය සඳහන් කළේ.

මේ දිනවල පවතින සුළං ප්‍රවාහය අඩුවීම, මිනිස් සිරුරට උණුසුම දැනෙන මට්ටම ඉහළ යාමට හේතුවී ඇති බවයි ඇය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.