මිශ්‍ර තිරසාර මූල්‍යකරණ සංවර්ධනය සඳහා ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයක් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්

මිශ්‍ර තිරසාර මූල්‍යකරණ සංවර්ධනය සඳහා ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයක් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පසුගියදා මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි.

ඒ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක රුවන් විජේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. සාකච්ඡාව අතරතුර, දත්ත විශ්ලේෂණ, අවස්ථා, මාර්ග සහ ලුහුබැඳීම සඳහා සහාය වීම සඳහා ඩිජිටල් වේදිකාවක් සහ ජාලයක් සංවර්ධනය කිරීමේ සහයෝගී උත්සාහයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී.
මිශ්‍ර මූල්‍යකරණය, රාජ්‍ය-පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වයන් සහ ගෝලීය අවස්ථාවන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම සඳහා ධාරිතා සංවර්ධනය සහ ජාලකරණය සඳහා ක්‍රමානුකූල ප්‍රවේශයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරිණ.