5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව අභියාචනා හෙට සිට මාර්ගගත ක්‍රමයට බාර ගැනේ

2023 වර්ෂයට අදාළව 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව අභියාචනා අයදුම්පත් යොමු කිරීම මාර්ගගත ක්‍රමයට සිදුකළ හැකි බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අනුව හෙට (13) දින සිට පෙබරවාරි 29 දින දක්වා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.moe.gov.lk වෙත පිවිස මාර්ගගත ක්‍රමයට අභියාචනා යොමු කිරීමට හැකි බවයි ඔවුන් දැනුම් දෙන්නේ.

එසේම http://g6application.moe.gov.lk/#/  යන සබැඳිය ඔස්සේ සෘජුවම අභියාචනා යොමු කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *