ලෝක දේශපාලනයේ වෙනස්කම් අනුව අපේ පක්ෂයත් වෙනස් වෙලා – විජිත හේරත්

ලෝක දේශපාලනයේ සිදුව ඇති වෙනස්කම් අනුව තම පක්ෂයද වෙනස්වී ඇති බව ජාතික ජන බලවේගය පවසනවා.

ජාතික ජන බලවේගයේ ඉන්දීය සංචාරය සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීම සඳහා කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් එහි විධායක සභික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් සඳහන් කළේ, මෙම සංචාරය සඳහා ඉන්දියාව ආරාධනා කළේ, හදිසියේ නොවන බවත් පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී ඉන්දියාවේ සංචාරයක් සඳහා ආරාධනා කළ බවයි.

80 දශකයේදී ඉන්දියාවේ සෘජු මැදිහත්වීමක් ශ්‍රී ලංකාවට තබූ බවත් අද වන විට එම දේශපාලන තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්වී ඇති බවත් තම පාලනයක් තුළ සියලු රටවල් සමඟ ආර්ථික දේශපාලන තත්ත්වයන්ට සමගාමී වන ආකාරයෙන් සම්බන්ධතා පවත්වන බවයි විජිත හේරත් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ.

තම විදෙස් ප්‍රතිපත්තිය පැහැදිළිව එරට බලධාරීන්ට ප්‍රකාශ කළ බවත් ලෝකය සහ කලාපීය දේශපාලනයද වෙනස්වී ඇති අතර එයට සමගාමීව දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ලෙස තමන්ද වෙනස්වී ඇති බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

ඉන්දියාවේ අමුල් සමාගම සමඟ සාකච්ඡා කිරීමේදී තමන්ට ගැටලුව ඇත්තේ රට තුළ කිසිඳු ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් සිදු නොවීම සම්බන්ධයෙන් බවත් එය එම සමාගමෙන් විමසූ විට, එය සිදුකළ යුත්තේ ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් බවත් එහි වගකීමක් තමන්ට භාර ගැනීමට නොහැකි බවට ඔවුන් එහිදී ප්‍රකාශ කළ බවද මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *