අලුත් ග්‍රහලෝකයක් ‘නාසා’ සොයාගනියි

පෘථිවියේ ප්‍රමාණයට සමාන ජීවයේ පැවැත්මට හිතකර ග්‍රහලෝකයක් සොයාගත් බව ‘නාසා’ ආයතනය අනාවරණය කරයි.

එය තාරකා විද්‍යාත්මක ප්‍රමිතීන්ට අනුව, අපට තරමක් සමීපව ආලෝක වර්ෂ 137 ක් දුරින් පිහිටා ඇත.

‘සුපිරි පෘථිවිය'(super-Earth) යනුවෙන් නම්කර ඇති මෙම ග්‍රහලෝකය කුඩා, රතු පැහැති තාරකාවක් වටා කක්ෂගතවී තිබේ.

TOI-715 b ලෙස නිල වශයෙන් නම් කර ඇති මෙම විශාල ග්‍රහලෝකය පෘථිවිය මෙන් එකහමාරක් පමණ පළල වන අතර එහි මව් තාරකාව වටා කක්ෂගත වේ.

මෙම ග්‍රහලෝකයේ මතුපිට ද්‍රව ජලය සෑදීමට සුදුසු උෂ්ණත්වය පවතින බවට විශ්වාස කෙරේ.

එහි ජීවයේ පැවැත්මට සුදුසු ‘ශුභවාදී’ පරිසරයක් පවතිනු ඇතැයි නාසා ආයතනය ගණනය කර ඇත.

අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් ඔබ්බට ඇති ග්‍රහලෝක – බාහිර ග්‍රහලෝක පිළිබඳ අවබෝධයේ නව පරිච්ඡේදයක් ලිවීමට තාරකා විද්‍යාඥයන් පටන් ගෙන තිබේ.

නාසා හි ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය ඇතුළු නවතම අභ්‍යවකාශ උපකරණ නිර්මාණය කර ඇත්තේ මෙම දුරස්ථ ලෝක හඳුනා ගැනීමට පමණක් නොව ඒවායේ ලක්ෂණ හෙළිකිරීමට ය.