අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ නිදහස් දින පණිවිඩය

අදට යෙදෙන 76වන නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් අග්‍රමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් නිකුත් කළ නිදහස් දින පණිවිඩය පහත දැක් වේ.

425537176 945796877106848 3930102668902118742 n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *