රු.10,000 ක අල්ලසක් ගත් පොලිස් සැරයන්වරු දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රුපියල් 10,000 අල්ලස් මුදලක් ලබාගත් පොලිස් සැරයන්වරු දෙදෙනෙකු මාතලේ ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගත් බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

යතුරු පැදිකරුවෙකුගේ වරද සඳහා නීති මගින් කටයුතු නොකිරීමට අල්ලස් ලෙස පොලිස් නිලධාරින් දෙදෙනා අදාළ යතුරුපැදිකරුගෙන් රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් ඉල්ලා ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

කෙසේ නමුත් පසුව එම මුදල අඩුකර රුපියල් 10,000 මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී සැරයන්වරු දෙදෙනා අත් අඩංගුවට ගත් බව කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරටත් පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *