දුම්රිය පාර්සල් ප්‍රවාහන ගාස්තු 80% කින් ඉහළට

අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දුම්රිය පාර්සල් ප්‍රවාහන ගාස්තු 80% කින් ඉහළ දමා ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

කිලෝග්‍රෑම් 1ක පාර්සලයක් සදහා මෙතෙක් අය කළ රු.50 ක්වූ අවම ගාස්තුව ද, අද සිට රු.150ක් දක්වා ඉහළ යන බවයි දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී එන්.ජේ. ඉඳිපොලගේ සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *