ඇෆ්ගන් ටෙස්ට් තරගයට ශ්‍රී ලංකා සංචිතය මෙන්න

සංචාරක ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම සමග පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරගය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය අද ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

මෙම සංචිතයේ නායකත්වය ධනංජය ද සිල්වාට හිමිව ඇත. උප නායකත්වය කුසල් මෙන්ඩිස්ට හිමිව තිබේ.

ඇෆ්ගනිස්තානය සමග පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරගය පෙබරවාරි 02වැනිදා එස්.එස්.සී. ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *