විහාරමහා දේවි උද්‍යානය අසල වාහන තදබදයක්

විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් විහාරමහා දේවි උද්‍යානය අවට මාර්ගයේ දැඩි වාහන තද බදයක් ඇති වී තිබෙයි.

සමගි ජන බලවේගයේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් මෙලෙස තදබදය ඇති වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *