නුවරඑළියට එන තොරණ් බස් නිසා ජනතාවට දැඩි පීඩා

නුවරඑළිය සංචාරය සඳහා පැමිණෙන අධික ආලෝක රටා සහ ශබ්ද විහිදන බස් රථ හේතුවෙන් තමන් දැඩි පිඩාවට පත් වන බව නුවරඑලිය සංචාරය සදහා පැමිණෙන අනෙකුත් වාහන රියදුරුන් සහ ප්‍රදේශවාසින් චෝදනා කර සිටියි.

සති අන්ත දීර්ඝ නිවාඩුවත් සමග නුවරඑළිය නගරයට සංචාරය සඳහා පැමිණෙන බස් රථවලින් විශාල ප්‍රමාණයක් මෝටර් රථ නියාමන නීති මාලාවට පටහැනිව බස් රථය පුරාවට අධික එළියක් විහිදෙන ආලෝක රටාවන් සහ විශාල ශබ්ද සහිත නලා සහ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සවි කර ගනිමින් නුවරඑළිය නගරය පුරාවට සංදර්ශන පැවැත්වීමෙන් අවට ප්‍රදේශයන් වල ජීවත්වන රෝගීන් මහජනතාව සහ වාහන රියදුරන් දැඩි ලෙස අපහසුතාවයට පත්වි ඇත.

මහජනතාව නගන චෝදනාව පිළිබඳව නුවරඑළිය මූලස්ථාන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ප්‍රේමලාල් හෙට්ටිආරච්චි මහතාගෙන් අප කළ විමසුමකට ඔහු කියා සිටියේ මින් ඉදිරියට නුවරඑළියට පැමිණෙන එවන් බස් රථ පිළිබඳව සොයා බලා මෝටර් රථ ආඥා පනතට පටහැනිව අලංකාර කටයුතු හා නලා ඇතුළු ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සවිකර ඇත්තේ නම් එම බස් රථ හිමිකරුවන්ට හා රියදුරන්ට දැඩි ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *