කෘෂි විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය නැවත පැවැත්වෙන දිනය නිවේදනය කෙරේ

පසුගියදා පැවති 2023 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය අතරතුර සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වීම හේතුවෙන් අවලංගු කරන ලද කෘෂි විද්‍යාව විෂයයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රය විශේෂ විභාගයක් ලෙස නැවත පැවැත්වීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ​පෙබරවාරි මස 01 වැනිදා උදෑසන 08.30 සිට 11.40 දක්වා කෘෂි විද්‍යාව දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයත්, එදිනම පස්වරු 01.00 සිට පස්වරු 03.00 දක්වා එම විෂයෙහිම පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රයත් ලබා දී එම විභාගය පැවැත්වීමට නියමිතයි.

එම විභාගය සඳහා පෙනී සිටින සියළු අපේක්ෂකයින් සඳහා විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රයක් මේ වන විට නිකුත්කර තිබෙන බවත්, පාසල් විභාග අපේක්ෂකයින්ට එය විදුහල්පතිවරුන් හරහා ලබාගත හැකි බවත්, ප්‍රවේශපත්‍ර නොලැබුණු අපේක්ෂකයෙක් වේ නම් https://www.doenets.lk/ නිල වෙඩ් අඩවියට පිවිසීමෙන් බාගත කර ගැනීමේ හැකියාවද පවතින බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *