ජෙනරල් දයා රත්නායක සජිත් පිලට

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 20 වැනි යුදහමුදාපතිවරයා වූ ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා සමගි ජන බලවේගය සමග එක්ව තිබේ.

අද (29) විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හමුවී ඔහු එම පක්ෂය සමග එක්ව ඇති බව සඳහන්වේ.

එහි දී ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතාව සමගි ජන බලවේගයේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකවරයකු ලෙස පත් කිරීමට ද විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කටයුතු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *