සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන් පැහැරගත් යාත්‍රාව සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට සන්නිවේදනය අහිමි වෙයි

සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන් විසින් පැහැරගෙන ගිය ශ්‍රී ලංකා ධීවර යාත්‍රාව සමඟ තිබූ සන්නිවේදන සබඳතා බිඳ වැටී ඇති බව ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කර ඇත.

ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුසන්ත කහවත්ත මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, දැනට Lorenzen 4 නෞකාවේ රඳවා සිටින පැහැරගත් කාර්ය මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් පවත්වා නොමැති බවත්, පැහැරගත් පිරිස රජයෙන් කිසිදු ඉල්ලීමක් කර නොමැති බවත්ය.

ජනවාරි 12 වැනිදා දික්ඕවිට වරායෙන් යාත්‍රා කළ මෙම යාත්‍රාව සීෂෙල්ස්වලට උතුරින් පිහිටි අන්තර්ජාතික මුහුදේදී පැහැර ගෙන තිබේ.

යාත්‍රාවේ ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයන් හයදෙනකු සිටින බවට විශ්වාස කෙරේ.

කෙසේවෙතත්, සන්නිවේදනය බිඳවැටීම් තිබියදීත්, මෙම පැහැරගත් ධීවරයන් ආරක්ෂිතව ආපසු පැමිණීම සඳහා “සියලු පියවර ගනිමින් සිටින” බවට දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *