චිත්‍රපට දුම්රිය පීලිපනී

කොටගල හා හැටන් දුම්රිය ස්ථාන අතර දී විශේෂ දුම්රියක් පීලි පැනීම හේතුවෙන් උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා එල්ලවී තිබේ.

මෙලෙස පීලි පැනීමට ලක්ව ඇත්තේ විදෙස් රටක චිත්‍රපටයක් රූගත කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති දුම්රියකි.

විශේෂ අවසරයක් යටතේ අදාළ චිත්‍රපටය රූගත කිරීම සඳහා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ජනවාරි 24 සිට 29 වනදා දක්වා මෙම මැදිරි 6ක විශේෂ දුම්රිය සපයා ඇත.

කොටස් වශයෙන් සිදුකර ඇති අදාළ රූගත කිරීම් අවසන් කර අද කොළඹ බලා නැවත ධාවනය වෙමින් තිබියදී එම දුම්රිය මෙලෙස පීලි පැනීමකට ලක්ව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *