කුරුණෑගල පාසල් දෙකකට ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන 2ක් හදන්න ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් මුදල්

ප්‍රතිආශෘත ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන 02ක් ස්ථාපනය කිරීමට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය මඟින් නාවික හමුදාව වෙත මූල්‍යමය දායකත්වය ලබා දී තිබේ.

ප්‍රතිආශෘත ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන 02ක් ස්ථාපනය කිරීම වෙනුවෙන් වැය වන වියදමට අදාළ ප්‍රේෂණපත පසුගියදා (24) ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති වෛද්‍ය චමීර සී. යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතා වෙත පිරිනැමීම, නාවික හමුදා මූලස්ථානයේදී සිදු කෙරිණි.

ඒ අනුව නාවික හමුදා සමාජ මෙහෙවර ව්‍යාපෘතිය යටතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පලුකඩවල ශ්‍රී සුමන විද්‍යාලයේ සහ වීරපොකුණ විජිත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රතිආශෘත ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන දෙකක් ස්ථාපිත කිරීම වෙනුවෙන් මෙලෙස ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය වෙතින් මූල්‍ය දායකත්වය ලබාදීම සිදුකෙරිණි.

මේ ප්‍රතිආශෘත ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම මඟින් එම විද්‍යාල සඳහා අත්‍යවශ්‍යව පැවති පිරිසුදු පානීය ජල අවශ්‍යතාව පහසුවෙන් සපුරා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

මේ ප්‍රතිආශෘත ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපනය කිරීමේ කටයුතු නාවික හමුදාපතිවරයා‍ගේ සෘජු අධීක්‍ෂණය යටතේ සිදුකෙරෙන අතර, ව්‍යාපෘතිය මාස දෙකක කාලයක් ඇතුළත අවසන් කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *