කුඹුරු අස්වැන්න නෙළීමේ 290 වැනි මංගල්‍යය නල්ලූර් කෝවිලේදී

යාපනයේ ඓතිහාසික නල්ලූර් කෝවිලේ කුඹුරුවල අස්වැන්න නෙළීමේ 290 වැනි වසරේ චාරිත්‍රය පෙරේදා (24) සුබ මොහොතින් යාපනයේ මරවන්පිලව් කුඹුරු යායේදී සිදු වුණි.

නල්ලූර් කෝවිල සතුව කුඹුරු අක්කර 107ක් ඇති අතර, ඒවා කෝවිලේ සතර දිග්භාගයේම පිහිටා ඇත. නල්ලූර් කෝවිලේ ප්‍රධාන පූසාරිවරයා මෙම කුඹුරු යායේ මුලින්ම නෙළන වී අස්වැන්න සහල් බවට පත් කොට කිරිබත් පිස නල්ලූර් කෝවිලේදී කතරගම දෙවියන් වෙනුවෙන් පූජා කිරීම අතීතයේ සිට පැවත එන චාරිත්‍රයකි. මෙවර එම චාරිත්‍රයේ 290 වැනි වසර සමරනු ලැබූ අතර, ජනවාරි මාසයේ පළවෙනි පූජාව වශයෙන් පවත්වන එම පූජාව ‘ බුදීර් දින පූජාව ‘ ලෙස හින්දු බැතිමතුන් ව්‍යවහාර කරයි. මෙම මංගල අස්වැන්න නෙළීමේදී අනුගමනය කෙරෙන තවත් පුරාණ චාරිත්‍ර රැසක් කුඹුරු යායේදි සිදු කරනු ලබයි. අස්වැන්න නෙළීම ආරම්භ කිරීමට පෙර හින්දු ස්තෝත්‍ර ගායනාකොට අස්වැන්න නෙළා අවසන් වන තුරුම එම ගායනා පැවැත්වීමත්, උදෑසන හිරු නැඟීමට පෙර අස්වැන්න නෙළීම ආරම්භ කිරීමත්, එම ස්ථානයේදීම හිරුට නමස්කාර කිරීමත්, එම පුරාණ චාරිත්‍ර අතර ප්‍රධාන තැනක් ගනියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *