සියනෑ කුමාරී පීලි පනී

කොළඹ කොටුව සිට මහනුවර බලා ධාවනය වූ දුම්රිය අද(25) රාත්‍රී 08.30 ට පමණ කඩිගමුව හා ඉහළ කෝට්ටේ දුම්රිය ස්ථානය අතර පීලි පැනීමකට ලක් වී තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමනය අවහිර වී ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

එසේම කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සිට බදුල්ල බලා ධාවනය වන රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය බොහෝ වේලාවක් ප්‍රමාද වී ධාවනය වන බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *