ක්‍රිකට් පිටියේ ජය කෙහෙළි නංවන චමරිට ලැබුණු අලුත්ම තෑග්ග

චමරි අතපත්තු 2023 වසරේ එක්දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාව ලෙස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් නම් කර ඇත.

පසුගිය වසර තුළ එක්දින පිටියේ චමරි දැක්වු දක්ෂතා සැලකිල්ලට ගිනිමින් මෙම නම්කිරීම සිදුකර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

2023 වසරේදී එක්දින තරග 08කට සහභාගීවී ඇති චමරි අතපත්තු ලකුණු 415ක් රැස්කරගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *