පාඩු ලැබූ රජයේ මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව වසර එක හමාරකින් ලාබ ලබන තත්ත්වයට ගෙනාවා

ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ලැයිස්තුවේ තිබූ රජයේ මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව වසර එකහමාරක් තුළදී ලාභ ලබන රජයේ ආයතනයක් බවට පත් කිරීමට හැකි වූ බව අධ්‍යාපන ඇමැති ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවැසීය.

වසර එක හමාරක් වැනි ඉතා කෙටි කලක් තුළ රුපියල් මිලියන දෙදහසක ලාභයක් උපයන ලාභදායී මට්ටමට මෙම සංස්ථාව වර්ධනය කිරීමට හැකි වූ බව ද ඇමැතිවරයා පැවසුවේය.
රාජ්‍ය මුද්‍රණ සංස්ථාවේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඇමැතිවරයා මේ බව පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම සංස්ථාව සේවක ප්‍රසාද දීමනා ගෙවමින් කාරක ප්‍රාග්ධනය තමන් විසින්ම ගොඩනඟා ගන්නා මට්ටමට වර්තමානයේ වර්ධනය වී ඇති බවත් ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ යම් යම් වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කරමින් වගකීම් නිසියාකාරව පැවරීම තුළින් ඉතා පහසුවෙන් මේ තත්ත්වය අත්පත් කර ගත හැකි වූ බවත් ඇමැතිවරයා පැවසුවේය.

පාසල් පෙළ පොත් මුද්‍රණය කර නිසි කලට දරුවන් අතට පත් කීරීමේ ගැටලු‍ නිරාකරණය කර ගැනීමටත් ඒවා මුද්‍රණයට භාර දී අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදීමට මැදිහත් වීම තුළ රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව මෙවැනි සාධනීය මට්ටමක් දක්වා වර්ධනය කිරීමටත් හැකි වූ බව ද ඇමැතිවරයා පැවසුවේය.

රාජ්‍ය මුද්‍රණ සංස්ථාවේ මෙම ප්‍රවණතාව තවදුරටත් වර්ධනය කරමින් රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව නව තරගකාරී ආයෝජන වෙත ප්‍රවිෂ්ට විය යුතු බව ද ඇමැතිවරයා කීය.

ආයතනය කෙටි කලක් තුළ මෙම සාධනීය මට්ටම දක්වා වර්ධනය කිරීමට වගකීම් උසුලමින් දායක වූ ප්‍රසාදලාභී සේවක මඬුල්ල ඇගැයීමට ලක් කිරීම ද මෙහිදී සිදු කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *