රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් යළි අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය හෙට(24) සිට අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

රජය විසින් මීට පෙර සඳහන් කළ පරිදි DAT දීමනාව හෙවත් රුපියල් 35,000ක දීමනාව ජනවාරි මාසයේ සිට ලබානොදීමට තීරණය කර ඇති බවට ලද තොරතුරකට අනුව එම සංගමය මෙම තීරණය ගනු ලබන බව සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *