යුක්තිය මෙහෙයුම වහාම තාවකාලිකව නවතා නැවත සලකා බලන්න – UN මානව හිමිකම් කොමිසම

දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින යුක්තිය මෙහෙයුම වහාම තාවකාලිව නවතා නැවත සලකා බලන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසම ඉල්ලා සිටිනවා.

ඒ අනුව එහි විශේෂඥයින් පිරිසක් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඉල්ලා සිටින්නේ, සෞඛ්‍ය හා මානව හිමිකම් මත පදනම් වූ ප්‍රතිපත්ති කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙසයි.

මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්නන්ටද මානව හිමිකම් ඇති බවත්, ඔවුන් තවදුරටත් වෙනස් කොට සැලකීම් සහ අපකීර්තියට මුහුණ නොදී ගෞරවාන්විත ජීවිතයක් ගත කිරීමට සුදුසු බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

ආන්තික සමාජ-ආර්ථික කණ්ඩායම්වලින් මත්ද්‍රව්‍ය වැරදිකරුවන් දහස් ගණනක් අත්තනෝමතික ලෙස අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ සිය ගණනක් හමුදා විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අනිවාර්ය පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානවල රඳවා තබා ගැනීම පිළිබඳ වාර්තා වූ සිද්ධීන් ඔවුන් හෙළා දැක තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *