2023 දෙසැම්බර් මාසයේ උද්ධමනය ඉහළට

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුව 2023 දෙසැම්බර් මාසයේදී මෙරට උද්ධමනය ඉහළගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව 2023 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී උද්ධමනය 4.2% ක් ලෙස සටහන්ව ඇති අතර එය 2023 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී සටහන්වී තිබුණේ 2.8% ක් ලෙසයි

මේ අතර 2023 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ -2.2% ක්ව පැවති ආහාර උද්ධමනය දෙසැම්බර් මාසයේදී 1.6% ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

අදාළ වාර්තාව පහතින්.

news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *