‘සිහින සිත්තම්’ ළමා සිතුවම් උලෙළ උත්කර්ෂවත්ව

ජයග්‍රාහකයන්ට සහතිකපත් සහ පදක්කම්

ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින ළමා සිත්තරුන්ගේ සිතුවම් කලා කුසලතා ඔප්නැංවීමේ අරමුණින් සැලසුම් කරනු ලැබූ ‘සිහින සිත්තම්’ චිත්‍ර තරගයේ ත්‍යාග සහ සහතික පත් ප්‍රදානය පසුගියදා හෝමාගම ‘යෝ බ්රුන්ඩික්ස්’ ආයතන පරිශ්‍රයේදී උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණි.

පාසල් දරුවන්ගේ ආකල්ප කුසලතා වැඩිදියුණු කරමින් සෞන්දර්යාත්මක හැඟීම් ගොඩනැංවීම මෙම ‘සිහින සිත්තම්’ ළමා කුසලතා තරගයේ ප්‍රධාන අරමුණ විය.

මෙම සිතුවම් තරගය වයස අවුරුදු 07ට අඩු සහ වයස අවුරුදු 8ත් – 16ත් අතර වයස් කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්විණි.

වයස අවුරුදු 07ට අඩු වයස් කාණ්ඩය යටතේ ජයග්‍රාහකයන් තිදෙ‍ෙනකු තෝරා පත්කර ගත් අතර ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගන්නා ලද්දේ බප/මිනු බණ්ඩාරනායක මහා විද්‍යාලයේ පී.එල්. තිනුල දම්සිළු විසිනි. දෙවැනි ස්ථානය වින්වෙස්ට් ප්‍රාථමික පෙර පාසලේ ඉගෙනුම ලබන ඩී.එම්. යෙනුලි මෙත්සඳී ඒකනායක විසින් දිනාගත් අතර, තෙවැනි ස්ථානය බප/මිනු බණ්ඩාරනායක මහා විද්‍යාලයේ බී. හිරුන් යේහන්ස තිලකරත්න විසින් දිනා ගන්නා ලදි.

වයස අවුරුදු 8ත් – 16ත් අතර වයස් කාණ්ඩය යටතේ ප්‍රථම ස්ථානය බප/කාල විහාරමහාදේවී බාලිකා විද්‍යාලයේ කේ.අයි. සෙනුදි චිතුලිමා කාරියවසම් විසිනි. දෙවැනි ස්ථානය ශ්‍රී සුභාරතී ජාතික පාසලේ ඒ. යුගීත් දේමිත පෙරේරා අමරවික්‍රම රාජකරුණා විසින් හිමි කරගත් අතර තෙවැනි ස්ථානය අන්නුර් මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන එම්.ආර්.එෆ්. රහුමා විසින් හිමි කරගන්නා ලදි.

හෝමාගම ‘යෝ බ්රුන්ඩික්ස්’ ආයතනයේ සමාජ සත්කාරයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ මෙම ‘සිහින සිත්තම්’ 2023 චිත්‍ර තරගාවලිය, ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ හේමන්ත කුමාර මහතාගේ මෙහෙය වීම යටතේ සිදු විය. ඉහත වයස් ඛාණ්ඩයේ දරුවන් විශාල පිරිසක් මෙම චිත්‍ර තරගාවලියට සම්බන්ධ විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *