විරෝ­ධ­තා­වට එක් වූ විදුලි සේව­ක­යන් 66කගේ වැඩ තහ­නම්

ලංකා විදු­ලි­බල මණ්ඩ­ලය ප්‍රති­ව්‍යු­හ­ගත කිරී­මට එරෙ­හිව විරෝ­ධ­තා­වයේ නිරත වූ විදුලි සේව­ක­යින් 66 දෙනෙ­කුගේ සේවය අත්හි­ටුවා තිබේ.

මේ අනුව, පසු­ගි­යදා පැවති උද්ඝෝ­ෂ­ණ­යේදී මුදල් කවුළු වසා දමා පාරි­භෝ­ගි­ක­යින්ට විදුලි බිල් ගෙවී­මට බාධා කිරීම හේතු­වෙන් එම සේව­ක­යන්ගේ වැඩ තහ­නම් කළ බව විදු­ලි­බල මණ්ඩ­ලය පව­සයි. විදු­ලි­බල මණ්ඩ­ලය පුද්ග­ලි­ක­ක­ර­ණය කිරී­මට සැර­සෙන බව පව­ස­මින් පසු­ගි­යදා එහි වෘත්තීය සමිති විරෝ­ධතා ව්‍යාපා­ර­යක් දියත් කර තිබුණි. ඒ අනුව, විදු­ලි­බල හා බල­ශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේ­සේ­කර මහතා විසින් ලංකා විදු­ලි­බල මණ්ඩ­ලයේ කළ­ම­නා­කා­රී­ත්ව­යට පසුව උප­දෙස් ලබා දී තිබුණේ, සේවා­ව­ලට බාධා කරන හෝ ලංවිම කළ­ම­නා­කා­රී­ත්වය විසින් නිකුත් කර ඇති මාර්ගෝ­ප­දේශ කඩ­ක­ර­මින් ක්‍රියා කරන ඕනෑම සේව­ක­යෙ­කුගේ වැඩ තහ­නම් කර සුදුසු විනය ක්‍රියා­මාර්ග ගන්නා ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *