නොබැඳි ජාතීන්ගේ සමුළුවේ රාජ්‍ය නායකයින්ගේ ඡායාරූපයේ හරි මැද ඉන්නෙත් රනිල් ජනාධිපතිතුමා – සමන් රත්නප්‍රිය

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ගාසා තීරය සම්බන්ධයෙන් කළ ප්‍රකාශය ලෝකයේම මුස්ලිම්වරුන්ගේ ප්‍රශංසාවට ලක්ව ඇති බව ජනාධිපති වෘත්තිය සමිති අධ්‍යක්ෂ සමන් රත්නප්‍රිය පවසනවා.

ඒ අනුව එවැනි බිය නැති ජනාධිපතිවරයෙක් සිටීම සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතු කාරණයක් බවයි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු සඳහන් කළේ.

නොබැඳි ජාතීන්ගේ සමුළුවේ රාජ්‍ය නායකයින්ගේ ජායාරූපයේ හරි මැද සිටින්නේද වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ බවත්, ජනාධිපතිවරයාගේ දැනුමට, හැකියාවට ලෝකයේ සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමිව ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළා.

වැටුණු රට ගොඩ ගත්තේ වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ බව ලෝකයම පිළිගන්නා බව සඳහන් කළ ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, ඉතිරි ටික ගොඩ ගැනීමට නම් යළිත් ජනවරමක් ලබාදිය යුතු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *