දිස්ත්‍රික්ක හතරක විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක්

දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා වසර පුරා ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් පවත්වා ගෙන යෑමට සැලසුම් කර ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසනවා.

ඒ අනුව, කොළඹ, ගම්පහ, යාපනය හා මහනුවර යන දිස්ත්‍රික්කවල මෙම විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වන අතර, එම දිස්ත්‍රික්කවලින් වැඩි ප්‍රතිශතයක් ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තාවීම හේතුවෙන් එම පියවර ගත් බවයි ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ වි‍ශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර සඳහන් කළේ.

එසේම මේ වනවිටත් යාපනයේ විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *