විශ්ව බුද්ධ නැවතත් අත්අඩංගුවට

විශ්ව බුද්ධ නමින් පෙනී සිටි චීවරධාරියා යළි අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

කළගෙඩිහේන ප්‍රදේශයේ දී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මෙම චීවරධාරියාව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙයි .

මෙම පුද්ගලයා මීට පෙර ද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ බුදුදහමට අපහාස වන ආකාරයට ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම හේතුවෙනි.

නමුත් මොහු අධිකරණයේ අවවාද නොතකමින් සුපුරුදු ලෙස හැසිරෙන බව පවසා යළි අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *