වැඩ තහනම් කළ ලංවිම සේවක සංඛ්‍යාව 66 දක්වා ඉහළට

ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කර විරෝධතාවකට සහභාගිවීමේ චෝදනාව මත තවත් සේවකයින් 51 දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව මෙලෙස වැඩ තහනම් කරන ලද සියලු සේවකයින් මුදල් අයකැමිවරුන් බවයි විදුලිබල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නොයෙල් ප්‍රියන්ත සඳහන් කළේ.

මීට පෙර මුදල් අයකැමිවරුන් 15 දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කිරීමට කටයුතු කර තිබූ අතර මේ වනවිට වැඩ තහනම් කළ මුලු සේවක සංඛ්‍යාව 66 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *