රුසියාවේ ඉන්ධන ගබඩාවකට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක්

රුසියාවේ ඉන්ධන ගබඩාවකට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා.

එම ප්‍රහාරය හේතුවෙන් ඉන්ධන ගබඩාවේ දැවැන්ත ගින්නක් ද හටගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

වර්ග කිලෝමීටර දහසක වපසරියක් පුරා ගින්න පැතිර ගොස් ඇති බව සඳහන්.

දින දෙකක කාලයක් තුළදී රුසියානු ඉන්ධන ගබඩාවකට යුක්‍රේනයෙන් එල්ල වූ දෙවන ප්‍රහාරය වන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *