ලංවිම සේවකයින්ගේ බිලියන 12ක ණය පොලිය ගෙවන්නේ ජනතාව – ඇමති කංචනගෙන් හෙළිදරව්වක්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයින් මෙතෙක් ලබාගෙන ඇති ණය පහසුකම්වල ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 12ක් පමණ වන බව බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර පවසනවා.

ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ඔහු සඳහන් කරන්නේ ලංවිම සේවකයින්ට ලබා දී ඇති ණය පහසුකම් සහ නව බඳවා ගැනීම් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස කළමනාකාරීත්වයෙන් ඉල්ලීමෙන් අනතුරුව මෙම තොරතුරු ලබා ගත් බවයි.

ඒ අනුව ලංවිම සේවකයින්ට ලබාදී ඇති මුල්‍ය පහසුකම් රුපියල් බිලියන 12 ක් පමණ වන අතර සේවක ණය පොලී කොටස් වලින් 2/3 ක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් ගෙවනු ලබයි.

ලංවිම එහි සේවකයන් වෙනුවෙන් ගෙවන පොලිය අයකර ගන්නේ පාරිභෝගික ගාස්තු වලින්.

ණය ප්‍රතිලාභියාගෙන් ණය සහ පොලී මුදල් අයකර ගැනීමට සහ එය විදුලි පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා නොදීමට යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි අමාත්‍යවරයා ලංවිම කළමනාකාරිත්වයට උපදෙස් ලබාදී ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *