යළි වර්ජනයට යන සෞඛ්‍ය සේවකයින්

ලබන පෙබරවාරි මස පළමුවනදා සිට දීපව්‍යාප්ත වර්ජනයක් ආරම්භ කරන බව සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති එකමුතුව පවසනවා.

සෞඛ්‍ය සේවකයින් පසුගියදා එක්දින වර්ජනයක නිරත වුණා.

ඒ අනුව අදාළ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග නැවතත් ලබන පෙබරවාරි මස පළමුවනදා සිට දීපව්‍යාප්තව ආරම්භ කරන බවයි සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම ලබන 23 වනදා සිට දීපව්‍යාප්තව රටපුරා රෝහල් ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර පැවැත්වීමට ද ඔවුන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *