පසුගියදා විරෝධතාවේ නියුතු වූ විදුලි සේවකයන් 15 කගේ වැඩ තහනම් කෙරේ

විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමට එරෙහිව විරෝධතාවයේ නිරතවූ විදුලි සේවකයින් පිරිසකගේ සේවය අත්හිටුවා ඇති බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව පසුගියදා පැවති උද්ඝෝෂණයේදී මුදල් කවුළු වසා දමා පාරිභෝගිකයින්ට විදුලි බිල් ගෙවීමට බාධා කිරීම හේතුවෙන් මුදල් භාර ලිපිකරුවන් 15 දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

විදුලිබල මණ්ඩලය පුද්ගලීකරණය කිරීමට සැරසෙන බව පවසමින් පසුගියදා එහි වෘත්තීය සමිති විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් දියත් කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *