ජාතික ශූරතා මුෂ්ඨි ප්‍රහාර ශූරතාවලියේ ජයග්‍රහණය යුද හමුදාවට

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයේ දී ජනවාරි මස 13 දින සිට 17 දින දක්වා පැවැත්වූ 96 වන ජාතික ශූරතා මුෂ්ඨි ප්‍රහාර ශූරතාවලියේ පිරිමි අංශයේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට යුද්ධ හමුදා මුෂ්ඨි ප්‍රහාර කණ්ඩායම සමත් විය.

එහිදී ඔවුන් රන් පදක්කම් 10ක්, රිදී පදක්කම් 06ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 10ක් හිමිකර ගනිමින් ‘වසරේ දක්ෂතම මුෂ්ඨි ප්‍රහාර කණ්ඩායමට’ හිමි කුසලානය දිනා ගැනීමට සමත් වූහ.

තරඟාවලියේ කාන්තා අංශයේ අනු ශූරතාවය යුද්ධ හමුදා කාන්තා බලකා මුෂ්ඨි ප්‍රහාර කණ්ඩායම හිමිකර ගත් අතර, එහිදී ඔවුන් රන් පදක්කම් 02 ක්, රිදී පදක්කම් 05 ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 01 ක් දිනා ගැනීමට සමත් වූහ.

පිරිමි අංශයේ දක්‍ෂතම මුෂ්ඨි ප්‍රහාර ක්‍රීඩකයා ලෙස යුද්ධ හමුදා යුධෝපකරණ බළකායේ කෝප්‍රල් කේ.ජී.සී පද්මසිරි සම්මානය දිනාගත් අතර, කාන්තා අංශයේ දක්‍ෂතම පරාජිත ක්‍රීඩිකාව වශයෙන් යුද්ධ හමුදා කාන්තා බළකායේ කාන්තා සෙබල එම්.ජී.එම්.ටී දසුනිකා සම්මානය දිනා ගත්තාය.

මෙවර තරඟාවලියට යුද්ධ, නාවික, ගුවන් හමුදා සහ පොලිස් කණ්ඩායම් ඇතුළු දිවයින පුරා ක්‍රීඩා සමාජ 17 ක තරඟකරුවන් 151 දෙනෙකු සහභාගී වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *