ඉඩමක් ඉල්ලා උඩරට කඳුකර දමිළ ජනතාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වටලයි

ඉඩමක් ඉල්ලා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ තලවකැලේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව තලවකැලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලට ගොස් තමන්ට ඉඩමක් ලබාදෙන මෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරියගෙන් ලිඛිත ලියුම් ලබාදෙමින් ඉල්ලීම් කිරීම සිදු විය .

එම ජනතාව පවසන්නේ තමන්ගේ පරම්පරාව ලංකාවේ වසර දෙසීයක් වන මේ මොහොත වන විටත් තමන්ට ඉඩම් අයිතියක් නොමැති අතර එම නිසා විවිධ ගැටලුවලට මුහුණ දීමට සිදුවී ඇති බවත්ය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ කොංග්‍රසයේ නායක කේ. අර්ජුන මහතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ කොංග්‍රසයේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් නායක රාමසාමී ආනන්ද බාබු මහතා ඇතුළු සමාජ ක්‍රියාකාරීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.

එහිදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ කොංග්‍රසයේ නායක කේ අර්ජුන මහතා අවසා සිටියේ උඩරට දමිල ජනතාව ලංකාවට පැමිණ වසර දෙසීයක් සමරන මේ මොහොත වන විටත් ඔවුන්ට ඉඩම් අයිතියක් ලැබී නොමැති බවත් සියලුම දේශපාලන පක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවේදී ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කතා කරත් එම අයිතිවාසිකම් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් නොකරන බවත් එම නිසා එම ජනතාවගේ ඉඩම් අයිතිය දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් කඳු රටින් තැබූ පළමු පියවර මේ බවත්ය. මෙම ඉඩම් ගැටලුව ලිඛිතව ඉඩම් ඇමති,ඉඩම් කොමසාරි,සහ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ලිඛිතව දැනුවත් කරන බවත් ඔහු පවසා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *