තේ වගා කරුවන්ට සුබ පණිවිඩයක්

තේ පොහොර වර්ග කිහිපයක මිල රුපියල් 2,000 කින් අඩු කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය දැනුම් දෙයි

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අද (16) දින එම තීරණය ගත් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව දැනට වෙළෙඳපොළ තුළ පවතින තේ පොහොර මිලට වඩා සියයට 50කින් මිල අඩුවීමට නියමිතය.

ඒ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ තේ වගාකරුවන් වෙනුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන තිබෙයි

මෙම මිළ සංශෝධනයට අනුව T-750 සහ T- 709 පොහොර මිටියක නව මිල – රුපියල් 7,735.00 ක් ද T-200 පොහොර මිටියක නව මිල – 5,500.00 ක් ද වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *