යුක්තියෙන් ඇල්ලූ 1,468කගේ විස්තරේ

යුක්තිය මෙහෙයුම යටතේ දිවයිනපුරා පොලිස් ස්ථානවල අපරාධ අංශ වෙත යොමුකළ සැකකරුවන් 42,248 දෙනාගේ ලැයිස්තුවේ සිටින සැකකරුවන් 1,468ක් පසුගිය පැය 24 තුළදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව විෂ මත්ද්‍රව්‍ය වැරදි සම්බන්ධයෙන් විවෘත වරෙන්තු නිකුත් කර සිටි සැකකරුවන් 4,088 දෙනා අතරින් සැකකරුවන් 254 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

විෂ මත්ද්‍රව්‍ය නොවන වෙනත් වැරදි සම්බන්ධයෙන් විවෘත වරෙන්තු නිකුත් කරතිබු සැකකරුවන් 31,417 දෙනා අතරින් සැකකරුවන් 942 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ති‌බේ.

එසේම ඇගිලි සටහන් මාධ්‍යයෙන් හදුනාගෙන මෙතෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැතිව සිටි සැකකරුවන් 4,258 අතරින් සැකකරුවන් 123 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි සදහන් වේ.

2022 සහ 2023 වර්ෂ වලට අදාළව බල අපරාධ සම්බන්ධයෙන් හදුනාගෙන මෙතෙක් අත්අඩංගුවට නොගත් සැකකරුවන් 2,485 දෙනෙකු අතරින් සැකකරුවන් 149 දෙනෙකු අපරාධ අංශ මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *