තවත් online ණය ජාවාරමක් පොලිස් දැලේ

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය මගින් දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය online ණය ලබාදෙන මධ්‍යස්ථානයක් වටලා චීන ජාතිකයින් පස්දෙනෙකු සහ එක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මීට අමතරව එම ආයතනය සතුව තිබූ desktop පරිගණක අටක් laptop වර්ගයේ පරිගණක දහතුනක් ජංගම දුරකථන හතළිස් නමයක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පරිගණක අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව විමර්ශන සිදුකිරීමේදී මෙම ජාවාරම හෙළි කරගෙන තිබෙයි

මෙහිදී මාර්ගගත ණය ලබා ගැනීමේදී ණය ලබා ගන්නා පුද්ගලයාගේ ජංගම දුරකථනයෙහි ඇති පෞද්ගලික තොරතුරු මත එම පුද්ගලයාට තර්ජනය කරමින් නැවත මෙම මුදල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුර පරීක්ෂණ පරිගණක අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය මගින් පවත්වනු ලබන අතර මේ සම්බන්ධව පැමිණිලි තිබේ නම් ළඟම ඇති පොලිසි ස්ථානයට හෝ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක විමර්ශන කොට්ඨාශයට ලබා දෙන ලෙස මහජනතාවට දැනුවත් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *