ජනවාරි මේ දක්වා ඩෙංගු රෝගීන් 1222 ක් වාර්තා වෙලා

ජනවාරි මාසයේ මේ දක්වා මෙරටින් ඩෙංගු රෝගීන් 5,428 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සදහන් නිවේදනය කරයි.

මෙම ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් මේ වනවිට වාර්තාවී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 1,122ක් වෙයි

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 1,076 දෙනෙකු සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 458 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙයි

පසුගිය දින වල පැවැති අධික වර්ෂාව සමඟ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව වැඩිදුරටත් ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සඳහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *