118 අංකයට ත්‍රස්තවාදී හා අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව ද තොරතුරු ලබාදීමට හැකියි – පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

118 දුරකතන අංකයට ලබාගන්නා තොරතුරු පුළුල් කර ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි නිහාල් තල්දූව පවසනවා.

ජාතික ආරක්ෂාවට සෘජුවම හෝ වක්‍ර ආකාරයෙන් තර්ජනයක් විය හැකි ත්‍රස්තවාදි හා අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව ද මෙම අංකයට තොරතුරු ලබාදීමට හැකි බවත්, එම පැමිණිලි වෙනම කණ්ඩායමක් යටතේ අධීක්ෂණය කෙරෙන බවත් ඔහු සඳහන් කරනවා.

එසේම, ව්‍යාජ තොරතුරු ලබාදෙන පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවද මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *