සෞඛ්‍ය සේවකයන් අඟහරුවාදා දීප ව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනයක

සෞඛ්‍ය සේවාවේ නියුතු වෘත්තිකයන් අතරින් වෛද්‍යවරුන් හැර අනෙකුත් සියලුම සේවකයන් සමග ලබන අඟහරුවාදා දීප ව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනයක නිරත වන බව වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ පෙරමුණ පවසනවා.

වෘත්තීය සමිති 27ක් මෙම වර්ජනය සදහා එක් වන බවයි එම පෙරමුණේ සභාපති උපුල් රෝහණ සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *