විදුලි බිල අඩුකරන ක්‍රමවේදය කොමිසමට

ජනතාවට විදුලි බිලේ සහනයක් ලබාදීමේ යෝජනාව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට අද (12) භාරදෙන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නොයෙල් ප්‍රියන්ත මහතා සඳහන් කළේ මේ වනවිට එහි සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවය.

“විදුලි බිල හරහා දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහනය ජනතාවට ලබාදෙන්න කටයුතු කරනවා. හැමෝම කතා කරන්නේ ඒකක 0 – 30, 0 – 60 සහ 0- 90 අතර ජනතාව ගැන. ඉතාමත්ම අඩු මට්ටමේ තමයි ඒ අයගේ ජීවන තත්ත්වය තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මෙහි ප්‍රධාන වාසිය ඒ පරාසය තුළ සිටින අඩු ආදායම් ලබන ජනතාවට ලැබෙයි.” යනුවෙන් නොයෙල් ප්‍රියන්ත මහතා කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *